• Veelal de goedkoopste
 • 150 Van Mossel dealers in Nederland
 • Verlaag je maandbedrag met vooruitbetaling
Gezin in auto VMPL v2

Mijn Leaseauto

Is het mogelijk om het contract voortijdig te beëindigen?

Ja dat kan. Indien je het leasecontract tussentijds wilt opzeggen dan dien je het opzeggingsverzoek aanvragen via onderstaande button. 

Voortijdige beëindiging opvragen

Is het mogelijk om het leasecontract over te nemen?

Het is mogelijk het leasecontract tussentijds over te laten nemen, dit kan eenmalig en tot 12 maanden voor de einddatum van het huidige leasecontract.

De minimale looptijd voor het nieuwe Leasecontract dient 12 maanden te zijn. Voor het aanvragen van een overnamevoorstel dien je een verzoek te sturen via e-mail naar verkoop@vanmosselprivelease.nl.

Wanneer een contractovername mogelijk is, zullen wij de benodigde gegevens bij je opvragen om vervolgens een verzoek tot aanleveren van de benodigde gegevens voor de financiële toetsing te sturen naar de nieuwe contractant.

Worden er kosten berekend als ik het contract voortijdig wil beëindigen?

Als je onverhoopt je contract voortijdig wil beëindigen, dan berekenen we een opzeggingsvergoeding aan jou. De hoogte van de vaste opzeggingsvergoeding bedraagt maximaal 50% van de resterende termijnen met inachtneming van hetgeen vermeld staat in Artikel 47 lid 2 van de Algemene en Aanvullende Voorwaarden.

Volgens dit Artikel bedraagt de maximum opzeggingsvergoeding:

Het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen die zijn betaald en nog moeten worden betaald tot het moment van opzegging en de gezamenlijke (hogere) termijnbedragen die betaald zouden moeten worden tot dat moment indien de leaseovereenkomst direct voor deze kortere periode zou zijn aangegaan.

Rekenvoorbeeld. Uitgangspunt: contract met looptijd 36 maanden.

Tussentijdse opzegging geschiedt in de 24e maand.
Looptijd 24 maanden: leaseprijs € 289,-
Looptijd 36 maanden: leaseprijs € 249,-
De vaste opzeggingsvergoeding bedraagt 50% van 12 termijnen x € 249 = € 1.494,-
De maximale opzeggingsvergoeding bedraagt 24 x (€ 289,- minus € 249,-) = 24 x € 40,- = € 960,-
In dit geval wordt maximaal € 960,- in rekening gebracht.

Hoe worden meerkilometers berekend?

Los van de opzeggingsvergoeding worden eventuele meerkilometers naar rato afgerekend.

Indien je het contract eerder beëindigt, wordt het toegestane kilometrage naar werkelijke looptijd bepaald. Eventuele meerkilometers worden dan verrekend tegen het tarief zoals vermeld op je leasecontract.

Voorbeeld

Je hebt het contract afgesloten op basis van 15.000 km per jaar voor een periode van 48 maanden. Je wilt het contract na 30 maanden beëindigen, met 40.000 kilometer op de teller.

Per maand zijn (15.000 ÷ 12=)1.250 kilometers opgenomen. Na 30 maanden is de maximale kilometerstand 37.500. Je moet dan 2.500 x €0,05= €125,- bijbetalen.

Mocht je tussentijds een afrekening hebben gedaan in verband met meerkilometers en je zou bij beëindiging niet of minder moeten afrekenen, dan betalen wij je het verschil terug.

Kan het contract worden opgezegd als ik overlijd?

Als je overlijdt, kan een van uw erfgenamen en Van Mossel Privé Lease de leaseovereenkomst direct opzeggen. Van Mossel Privé Lease kan opzeggen door toezending van een brief aan jouw laatst bekende adres. Er zijn voor de opzegging in verband met je overlijden geen kosten verschuldigd. Uw erfgenamen zijn wel verplicht het voertuig direct na de opzegging in te leveren en blijven verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag en andere openstaande bedragen te betalen.

In tegenstelling tot de Algemene Voorwaarden van de Stichting Keurmerk Private Lease, kan het leasecontract ook direct worden opgezegd als het contract is ondertekend door twee personen en de andere persoon is niet overleden. Ook dan zijn er geen kosten verschuldigd.

Hoe werkt een contractovername?

Waar moet ik op letten? 

 • Een contractovername is mogelijk na 12 maanden vanaf de startdatum van het leasecontract. Houd hierbij rekening met een
   opzegtermijn van ten minste 1 maand* welke van toepassing is op jouw leasecontract. Deze gaat in op het moment dat we je
  hebben bevestigd dat we het leasecontract, de machtiging en eventuele aanvullende contractdocumenten in goede orde 
  getekend retour hebben ontvangen van de nieuwe contractant. Als deze datum in het weekend valt, wordt dit de eerst mogelijke
  werkdag welke daar op volgt. 
 • Een eventuele vooruitbetaling welke je hebt gedaan bij aanvang van je huidige leasecontract, kan niet worden meegenomen in 
  het nieuwe leasecontract. Het resterende bedrag van de vooruitbetaling zullen we na de contractomzetting aan je overmaken en 
  het nieuwe leasecontract zal worden gebaseerd op het volledige leasetarief exclusief vooruitbetaling. 

Wat zijn de kosten? 

De kosten van een contractovername zijn € 250,00 voor jou als huidige contractant. Bij deze kosten is een schouwing inbegrepen. 
Een schouwing is een inspectie van de leaseauto door een onafhankelijke partij. Zij stellen een inspectierapport op waarin de huidige 
staat van de auto wordt vastgelegd. Dit rapport wordt gebruikt uit uitgangspunt voor de afwikkeling van het huidige leasecontract en als 
startpunt voor het nieuwe leasecontract. De schouwing zal plaats vinden op de dag van contractomzetting en hierbij dienen zowel de 
huidige als de nieuwe contractant bij aanwezig te zijn. Zodra deze is afgerond kan de overdracht van de leaseauto plaats vinden. Verdere 
afspraken omtrent de overdracht dienen onderling te worden gemaakt.   

 

Hoe lang duurt het proces? 

De verwerking van een contractovername door Van Mossel Privé Lease is gemiddeld 15-20 werkdagen (waarvan een gedeelte binnen en 
een gedeelte buiten de opzegtermijn valt). Denk hierbij aan het opvragen van de benodigde gegevens, het uitvoeren van de financiële 
check en het afwikkelen van het huidige leasecontract. Dit proces is onder andere afhankelijk van het tijdig aanleveren van de benodigde 
gegevens door de nieuwe contractant vooraf, maar ook van de eventuele verrekening van gereden meerkilometers achteraf.  De
verwerkingstijd van stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) is gemiddeld 5 werkdagen. De opzegtermijn blijft te allen tijde van toepassing. 

 

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? Wij staan voor je klaar! Je kan ons telefonisch bereiken op 088 08 70 116 maar je mag 
natuurlijk ook reageren op deze e-mail.

*Houd rekening met de opzegtermijn van ten minste 1 maand (zie hiervoor artikel 46 van de  Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease) en de verwerkingstijd. 
   Vanwege de schouwing zal de contractomzetting altijd op een werkdag plaats vinden. 
 

Gebruik van cookies

De Van Mossel Automotive Group (Van Mossel) gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft je Van Mossel toestemming voor het gebruik van noodzakelijke of optimale cookies op onze websites. Als je meer wilt weten over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacyverklaring. Specifiek voor sollicitaties raadpleeg onze HR Privacyverklaring. Je kunt de cookie instellingen te allen tijde aanpassen via de link onderaan de website.