• Veelal de goedkoopste
 • 150 Van Mossel dealers in Nederland
 • Verlaag je maandbedrag met vooruitbetaling
kindje in auto v3

Veel gestelde vragen

Is er een leeftijdsgrens voor private lease?

De minimum leeftijd is 18 jaar. Van Mossel Privé Lease hanteert geen maximale leeftijd.

Waarom word ik financieel getoetst?

Wij vinden het erg belangrijk dat de overeenkomst tussen jou en Van Mossel Privé Lease verantwoord is voor beide partijen. Wij voeren daarom een financiële toetsing uit, die erop gericht is om de risico’s op betalingsproblemen te beperken en waarbij de draagkrachtnormen zoals voorgeschreven door het Keurmerk Private Lease worden gehanteerd.

Wat is de draagkrachtnorm?

De draagkrachtnorm is het bedrag dat de consument te allen tijde voor levensonderhoud beschikbaar moet hebben. Afhankelijk van jouw gezinssituatie (Alleenstaand - Alleenstaand met kinderen - Gehuwd/Samenwonend - Gehuwd/Samenwonend met kinderen) wordt allereerst vastgesteld wat jouw minimale basisnorm is. Aan de hand van deze basisnorm en de hoogte van het (totaal) netto inkomen wordt vervolgens bepaald wat jouw draagkrachtnorm is.

Hoe wordt de uiteindelijk draagkracht bepaald?

Naast de draagkrachtnorm worden jouw woonlasten en bepaalde andere vaste lasten, voor zover van toepassing, meegewogen. Dit zijn alimentatie, kosten kinderopvang, overige bijzondere vaste lasten en de lopende financieringslasten. Zo wordt dus bijvoorbeeld ook jouw kredietruimte op een betaalrekening of creditcard meegenomen. Door op het (totaal) netto inkomen bovenstaande lasten en de draagkrachtnorm in mindering te brengen, wordt bepaald wat jouw financiële ruimte is om aanvullende verplichtingen aan te gaan. In dit geval dus de maandelijkse leaseverplichting.

Hieronder staat een overzicht van alle gegevens die wij nodig hebben om te bepalen of aan de draagkracht vereisten voldaan wordt.

Welke gegevens heeft Van Mossel Privé Lease nodig voor de toetsing?

Voor een snelle afhandeling van de acceptatie, vragen wij jou om het volgende aan te leveren:

 • Kopie van je rijbewijs/ID bewijs;
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Privé Lease;
 • Bewijs van woonlasten;
 • Recente inkomensgegevens: op het aanvraagformulier staat precies vermeld welke stukken wij hiertoe graag ontvangen;
 • Bewijs vast dienstverband, mits niet blijkend uit salarisstrook, dan wel een intentieverklaring in geval van een tijdelijk dienstverband.

Het aanleveren van deze gegevens gaat via een beveiligde upload en download module. Wanneer onverhoopt de overeenkomt niet door gaat worden de gegevens direct verwijderd. 

Mocht u na de acceptatie nog vragen hebben. Neem dan contact met ons op voor verdere informatie.

Moet ik een borg betalen?

Bij Van Mossel Privé lease hanteren wij geen borg. 

Kan ik ook een aanbetaling doen?

Het is helaas niet mogelijk om een aanbetaling te doen.

Kan ik een vooruitbetaling doen?

Je kunt eigen geld aanwenden voor een vooruitbetaling, wij kunnen jou hiertoe niet verplichten. Je kunt een vooruitbetaling eenmalig doen en uitsluitend voorafgaand aan de leaseperiode. Een vooruitbetaling wordt door ons in mindering gebracht op de som van de door jou te betalen maandtermijnen. De vooruitbetaling is een definitieve betaling aan de leasemaatschappij en kan niet worden teruggevorderd anders dan bij een voortijdige beëindiging van het leasecontract, zoals hieronder beschreven. Vooruitbetalingen kunnen in geval van een faillissement slechts worden teruggevorderd indien er na afwikkeling voldoende middelen aanwezig zijn.

Je mag niet meer vooruitbetalen dan de helft van alle gezamenlijke leasetermijnen. Over het saldo van jouw vooruitbetaling wordt geen rente vergoed en de vooruitbetaling vermindert niet de in de  leasetermijnen opgenomen rentebedragen. Het is niet mogelijk het vooruitbetaalde bedrag gedurende de looptijd van het leasecontract te verhogen of te verlagen.

Mocht het leasecontract onverhoopt eerder eindigen, dan ontvang je het resterende bedrag van de vooruitbetaling, naar evenredigheid van de nog resterende looptijd van het leasecontract, binnen 65 dagen na de datum einde contract terug. Indien wij nog bedragen van jou te vorderen hebben zullen deze met het teruggave bedrag verrekent worden.

Voorbeeld:

Je hebt een bedrag van €2.700 vooruitbetaald voor een contract van 36 maanden. De door jou te betalen leasetermijnen zijn daardoor met €75 (€2.700 / 36) verlaagd. Mocht het contract na 17 maanden worden beëindigd, dan ontvang je een gedeelte retour. De berekening is als volgt: 19 maanden resterend,  je krijgt 19/36ste deel van €2.700, ofwel € 1.425 retour (minus eventueel te verrekenen bedragen).

Indien je van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan zullen wij:

 • Bij het leasecontract een overzicht verstrekken waarin je van alle maanden in de leaseperiode kunt zien wat het (administratieve) saldo van jouw vooruitbetaling is;
 • Eenmalig een rekening zenden voor het bedrag onder de noemer “ vooruitbetaling leasetermijnen” ;
 • In onze administratie maandelijks een gelijk bedrag toerekenen aan jouw leasecontract. Je kunt niet meer over het vooruitbetaalde bedrag beschikken en het is niet mogelijk om dit bedrag gedurende de leaseperiode aan te passen;
 • Eventuele administratievergoeding voor deze faciliteit op het leasecontract vermelden.
Moet mijn partner mee tekenen?

In veel gevallen vragen wij dat je partner mee tekent voor het contract. De draagkrachtnormen voor samenwonenden/gehuwden zijn hoger dan voor alleenstaanden.

Wat doet Van Mossel Privé Lease met het BKR?

Nieuwe private leaseovereenkomsten worden vanaf 1 april 2022 op basis van 100% van de leaseverplichting geregistreerd bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). Je gaat immers een leningsverplichting aan waarbij deze registratie geldt. 

 Voorbeeld: Aanschafprijs auto € 28.760, contractduur 48 maanden

Als je een overeenkomst voor 48 maanden met een termijnbedrag van € 399,- afsluit, dan wordt € 19.152,- geregistreerd. Dit is als volgt berekend: (48 x € 399) x 100% = € 19.152,-

Als jij voor een langere tijd een betalingsachterstand hebt bij ons, dan melden wij deze achterstand volgens de regels van het BKR bij hen aan. Voordat dit zover is, hebben wij uiteraard al meerdere keren contact met je gezocht om hiervoor een passende oplossing te vinden.

 

 

Gebruik van cookies

De Van Mossel Automotive Group (Van Mossel) gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft je Van Mossel toestemming voor het gebruik van noodzakelijke of optimale cookies op onze websites. Als je meer wilt weten over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacyverklaring. Specifiek voor sollicitaties raadpleeg onze HR Privacyverklaring. Je kunt de cookie instellingen te allen tijde aanpassen via de link onderaan de website.