• Veelal de goedkoopste
  • 200 Van Mossel vestigingen in Nederland
  • Verlaag je maandbedrag met vooruitbetaling
Gezin in auto VMPL v2

Mijn Leaseauto

Is het mogelijk om het contract voortijdig te beëindigen?

Ja dat kan. Indien je het leasecontract tussentijds wilt opzeggen dan dien je het opzeggingsverzoek te mailen naar verkoop@vanmosselprivelease.nl, of een brief te sturen naar Van Mossel Privé Lease, Kraaivenstraat 4, 5048 AB Tilburg.

Is het mogelijk om het leasecontract over te nemen?

Het is mogelijk het leasecontract tussentijds over te laten nemen, dit kan eenmalig en tot 12 maanden voor de einddatum van het huidige leasecontract.

De minimale looptijd voor het nieuwe Leasecontract dient 12 maanden te zijn. Voor het aanvragen van een overnamevoorstel dien je een verzoek te sturen via e-mail naar verkoop@vanmosselprivelease.nl of via een brief naar Kraaivenstraat 4, 5048AB Tilburg, onder vermelding van Verzoek overname leasecontract *leasecontractnummer*.

Wanneer een contractovername mogelijk is, zullen wij de benodigde gegevens bij je opvragen om vervolgens een verzoek tot aanleveren van de benodigde gegevens voor de financiële toetsing te sturen naar de nieuwe contractant.

Worden er kosten berekend als ik het contract voortijdig wil beëindigen?

Als je onverhoopt je contract voortijdig wil beëindigen, dan berekenen we een opzeggingsvergoeding aan jou. De hoogte van de vaste opzeggingsvergoeding bedraagt maximaal 50% van de resterende termijnen met inachtneming van hetgeen vermeld staat in Artikel 47 lid 2 van de Algemene en Aanvullende Voorwaarden.

Volgens dit Artikel bedraagt de maximum opzeggingsvergoeding:

Het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen die zijn betaald en nog moeten worden betaald tot het moment van opzegging en de gezamenlijke (hogere) termijnbedragen die betaald zouden moeten worden tot dat moment indien de leaseovereenkomst direct voor deze kortere periode zou zijn aangegaan.

Rekenvoorbeeld. Uitgangspunt: contract met looptijd 36 maanden.

Tussentijdse opzegging geschiedt in de 24e maand.
Looptijd 24 maanden: leaseprijs € 289,-
Looptijd 36 maanden: leaseprijs € 249,-
De vaste opzeggingsvergoeding bedraagt 50% van 12 termijnen x € 249 = € 1.494,-
De maximale opzeggingsvergoeding bedraagt 24 x (€ 289,- minus € 249,-) = 24 x € 40,- = € 960,-
In dit geval wordt maximaal € 960,- in rekening gebracht.

Hoe worden meerkilometers berekend?

Los van de opzeggingsvergoeding worden eventuele meerkilometers naar rato afgerekend.

Indien je het contract eerder beëindigt, wordt het toegestane kilometrage naar werkelijke looptijd bepaald. Eventuele meerkilometers worden dan verrekend tegen het tarief zoals vermeld op je leasecontract.

Voorbeeld

Je hebt het contract afgesloten op basis van 15.000 km per jaar voor een periode van 48 maanden. Je wilt het contract na 30 maanden beëindigen, met 40.000 kilometer op de teller.

Per maand zijn (15.000 ÷ 12=)1.250 kilometers opgenomen. Na 30 maanden is de maximale kilometerstand 37.500. Je moet dan 2.500 x €0,05= €125,- bijbetalen.

Mocht je tussentijds een afrekening hebben gedaan in verband met meerkilometers en je zou bij beëindiging niet of minder moeten afrekenen, dan betalen wij je het verschil terug.

Kan het contract worden opgezegd als ik overlijd?

Als je overlijdt, kan een van uw erfgenamen en Van Mossel Privé Lease de leaseovereenkomst direct opzeggen. Van Mossel Privé Lease kan opzeggen door toezending van een brief aan jouw laatst bekende adres. Er zijn voor de opzegging in verband met je overlijden geen kosten verschuldigd. Uw erfgenamen zijn wel verplicht het voertuig direct na de opzegging in te leveren en blijven verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag en andere openstaande bedragen te betalen.

In tegenstelling tot de Algemene Voorwaarden van de Stichting Keurmerk Private Lease, kan het leasecontract ook direct worden opgezegd als het contract is ondertekend door twee personen en de andere persoon is niet overleden. Ook dan zijn er geen kosten verschuldigd.

Gebruik van cookies

De Van Mossel Automotive Group (Van Mossel) gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Van Mossel toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen. Als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacyverklaring. Specifiek voor sollicitaties raadpleeg onze HR Privacyverklaring. Je kunt de instellingen ten alle tijden aanpassen via de link onderaan de pagina.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen