• Veelal de goedkoopste
 • 200 Van Mossel vestigingen in Nederland
 • Verlaag je maandbedrag met vooruitbetaling
Gezin in auto VMPL

Mijn leaseauto

Parkeervergunning aanvragen

Via onderstaand formulier kan je een parkeervergunning aanvragen: 

Aanvragen

Europees Schadeformulier downloaden

Via onderstaand formulier kan je het Europees Aanrijdingsformulier aanvragen: 

Europees schadeformulier (digitaal)

Groene Kaart aanvragen

Via onderstaand formulier kan je de Groene Kaart aanvragen: 

Aanvragen

Kopie leasecontract opvragen

Via onderstaand formulier kan je een kopie van jouw leasecontract aanvragen: 

Aanvragen

Innameprotocol downloaden

Via onderstaand formulier kan je het Innameprotocol downloaden: 

Innameprotocol (Versie 2.0 - 01 juni 2022)

No-Claim verklaring aanvragen

Via onderstaand formulier kan je een No-Claim verklaring aanvragen:  

Aanvragen

Kilometerstand doorgeven

 Via onderstaand formulier kan je de kilometerstand van jouw private leaseauto doorgeven:

Kilometerstand doorgeven

Overnamevoorstel leaseauto aanvragen

Wil je misschien jouw private leaseauto overnemen? Lees hier de belangrijkste informatie en vraag hieronder direct een vrijblijvend overnamevoorstel aan. Wanneer wij de gegevens hebben ontvangen, sturen we je het voorstel via e-mail.

Hoe werkt een overname? 

Via onderstaand formulier kan je een overnamevoorstel voor je private leaseauto aanvragen. Op basis van de door jou ingevoerde gegevens wordt door ons een bedrag bepaald, deze ontvang je in het voorstel. Als je gebruik wilt maken van het overnamevoorstel, mag je deze ondertekenen en naar ons terug sturen. Wanneer we het voorstel getekend retour hebben ontvangen, zullen wij deze verwerken. Aan de hand van de actuele en de te verwachten kilometerstand zullen eventuele meerkilometers worden berekend. Indien deze van toepassing zijn volgt hiervoor een factuur. 

Waar moet ik op letten? 

 • Het overnemen van je private leaseauto is mogelijk gedurende de gehele looptijd van het leasecontract. Houd hierbij rekening met een opzegtermijn van ten minste 1 maand* welke van toepassing is op jouw leasecontract. Deze gaat in op het moment dat we je hebben bevestigd dat we het overnamevoorstel in goede orde getekend retour hebben ontvangen. 
 • Het overnemen van je private leaseauto in combinatie met een betalingsregeling is niet mogelijk.  
 • Omdat je private lease auto reeds op jouw naam staat, zullen we enkel de Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen (RTL) opheffen. Je ontvangt geen nieuwe kentekencard maar wel een nieuwe tenaamstellingscode. Bewaar deze goed, deze heb je nodig bij een eventuele toekomstige verkoop van de auto. Je hoeft dus niet naar het postkantoor.   

Hoe lang duurt het proces? 

Wanneer wij de betaling(en) hebben ontvangen, wikkelen wij het leasecontract af per overnamedatum. Hierna zullen wij de afmelding bij stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) aanvragen. Houd rekening met een verwerkingstijd van 5-10 werkdagen, dit is exclusief de verwerkingstijd van gemiddeld 5 werkdagen van stichting Bureau Krediet Registratie.   

Hoe vraag ik een overnamevoorstel aan? 

Via onderstaand formulier kan je een aanvraag voor een overnamevoorstel doen:

Aanvragen

*Zie voor meer informatie artikel 46 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease. 

Afkoopvoorstel leasecontract aanvragen

Wil je misschien jouw leasecontract afkopen? Lees hier de belangrijkste informatie en vraag hieronder direct een vrijblijvend afkoopvoorstel aan. Wanneer wij de gegevens hebben ontvangen, sturen wij je het voorstel via e-mail.

Hoe werkt een afkoop?

Via onderstaand formulier kan je een afkoopvoorstel voor je private leasecontract aanvragen. Op basis van de door jou ingevoerde gegevens wordt door ons een bedrag bepaald. Als je gebruik wilt maken van het afkoopvoorstel mag je deze ondertekenen en naar ons terug sturen. Wanneer we het voorstel getekend retour hebben ontvangen, zullen wij deze verwerken en sturen we je de instructies voor het inleveren van je private leaseauto, zie hiervoor ook het innameprotocol. De auto moet afgemeld worden via onze website en mag uiterlijk op de genoemde afkoopdatum van het voorstel ingeleverd zijn. Bij eerdere inlevering blijft de afkoopdatum gelden als einddatum.  

Waar moet ik op letten? 

 • Het afkopen van je leasecontract is mogelijk na 12 maanden vanaf de startdatum van het leasecontract. Houd hierbij rekening met een opzegtermijn van ten minste 1 maand* welke van toepassing is op jouw leasecontract. Deze gaat in op het moment dat we je hebben bevestigd dat we het afkoopvoorstel in goede orde getekend retour hebben ontvangen. 
 • Het afkopen van je leasecontract in combinatie met een betalingsregeling is niet mogelijk.  

Hoe lang duurt het proces? 

Nadat de private leaseauto is ingenomen, wordt de eindinspectie uitgevoerd en wordt het leasecontract beëindigd. Houd hierbij rekening met een verwerkingstijd van gemiddeld 15-20 werkdagen vanaf dit moment, dit is exclusief de verwerkingstijd van gemiddeld 5 werkdagen van stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). In deze tijd verwerken wij onder andere het inname-/inspectierapport van de auto, controleren wij de kilometerstand en berekenen we eventuele meerkilometers en stellen wij de afkoopfactuur, eindfactuur en eventuele overige facturen op. Eventueel teveel betaalde leasetermijnen worden gecrediteerd, zo ook het restantbedrag van een eventuele vooruitbetaling. 

Wanneer alle facturen voldaan zijn en er geen openstaande posten meer zijn, zal het leasecontract volledig af worden gewikkeld. Hierna zullen wij de afmelding bij stichting Bureau Krediet Registratie aanvragen.

Hoe vraag ik een afkoopvoorstel aan?

Via onderstaand formulier kan je een aanvraag voor een afkoopvoorstel doen: 

aanvragen

*Zie voor meer informatie artikel 46 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease. 

Aanpassingsvoorstel jaarkilometrage aanvragen

Wil je misschien het jaarkilometrage van jouw leasecontract aanpassen? Lees hier de belangrijkste informatie en vraag hieronder direct een vrijblijvend aanpassingsvoorstel aan. Wanneer wij de gegevens hebben ontvangen, sturen we je het voorstel via e-mail.

Hoe werkt een kilometeraanpassing? 

Via onderstaand formulier kan je een aanpassingsvoorstel voor het jaarkilometrage aanvragen. Op basis van de door jou ingevoerde gegevens wordt door ons een nieuw leasetarief bepaald, deze ontvang je in het voorstel. Als je gebruik wilt maken van het aanpassingsvoorstel mag je deze ondertekenen en naar ons terug sturen. Wanneer we het voorstel getekend retour hebben ontvangen, zullen wij deze verwerken. Het verschil van het nieuwe leasetarief en het oude leasetarief van de reeds verstreken maanden zal worden verrekend en hiervan volgt een factuur. Hieronder zie je een rekenvoorbeeld: 

Voorbeeld: Tussentijdse aanpassing jaarkilometrage

Jaar 1: Je rijdt 10.000 kilometer per jaar

Jaar 2: Je rijdt 10.000 kilometer per jaar

Jaar 3: Je krijgt een nieuwe baan en gaat hierdoor 20.000 kilometer per jaar rijden

Jaar 4: Je rijdt 20.000 kilometer per jaar

Wanneer je in het derde jaar een verhoging van het jaarkilometrage naar 20.000 kilometer aanvraagt, zal het totale kilometrage van het leasecontract 80.000 kilometer worden terwijl je eigenlijk maar 60.000 kilometer zou rijden. In dit geval is het dus verstandiger een verhoging van jaarkilometrage naar 15.000 kilometer aan te vragen. Hiermee komt het totale aantal kilometers van het leasecontract overeen met de te rijden kilometers.   

Waar moet ik op letten? 

 • Het jaarkilometrage kan gedurende de gehele looptijd van het leasecontract aangepast worden. 
 • Een aanpassing van het jaarkilometrage wordt altijd met terugwerkende kracht vanaf de startdatum van het leasecontract verwerkt. 
 • Bij een aanpassing van het jaarkilometrage wordt het verschil met de reeds verstreken maandbedragen verrekend. Bedenk dus goed hoeveel kilometer je gemiddeld denkt te gaan rijden gedurende de gehele looptijd van het leasecontract. 
 • Minder gereden contractuele kilometers worden niet verrekend aan het eind van het leasecontract. 
 • Wanneer het jaarkilometrage eenmaal is verhoogd kan deze niet meer (terug) worden verlaagd. 
 • Eventuele actietarieven welke van toepassing waren bij het aangaan van het leasecontract zijn niet meer geldend. 

Hoe lang duurt het proces? 

Wanneer wij het getekende aanpassingsvoorstel ontvangen, gaan wij het leasecontract aanpassen. Omdat dit vooral administratieve handelingen zijn merk jij hier verder niks van. Zodra de aanpassing is verwerkt sturen wij je een factuur voor het verschil van de reeds verstreken maanden.   

Hoe vraag ik een aanpassingsvoorstel aan?

Via onderstaand formulier kan je een aanvraag voor een aanpassingsvoorstel doen:

Aanvragen

Contractovername aanvragen

Wil je misschien jouw private leasecontract over (laten) nemen? Lees hier de belangrijkste informatie en vraag hieronder direct een contractovername aan. Wanneer wij de gegevens hebben ontvangen, sturen we je de uitslag van de controle. 

Hoe werkt een contractovername? 

Via onderstaand formulier kan je een contractovername (ook wel contractomzetting genoemd) aanvragen. Op basis van de door jou ingevoerde gegevens volgt er een controle of een contractovername mogelijk is, hiervan ontvang je van ons een bevestiging of afwijzing waarna het proces vervolgt of gestopt zal worden. 

Het proces van een contractovername bestaat uit een stappenplan van in totaal 7 stappen. Welke dit zijn en wat deze inhouden vind je hier in het stappenplan voor een contractovername terug. 

Waar moet ik op letten? 

 • Een contractovername is mogelijk na 12 maanden vanaf de startdatum van het leasecontract. Houd hierbij rekening met een opzegtermijn van ten minste 1 maand* welke van toepassing is op jouw leasecontract. Deze gaat in op het moment dat we je hebben bevestigd dat we het leasecontract, de machtiging en eventuele aanvullende contractdocumenten in goede orde getekend retour hebben ontvangen van de nieuwe contractant. Als deze datum in het weekend valt, wordt dit de eerst mogelijke werkdag welke daar op volgt.
 • Een eventuele vooruitbetaling welke je hebt gedaan bij aanvang van je huidige leasecontract, kan niet worden meegenomen in het nieuwe leasecontract. Het resterende bedrag van de vooruitbetaling zullen we na de contractomzetting aan je overmaken en het nieuwe leasecontract zal worden gebaseerd op het volledige leasetarief exclusief vooruitbetaling. 

Wat zijn de kosten? 

De kosten van een contractovername zijn € 250,00 voor jou als huidige contractant. Bij deze kosten is een schouwing inbegrepen. Een schouwing is een inspectie van de leaseauto door een onafhankelijke partij. Zij stellen een inspectierapport op waarin de huidige staat van de auto wordt vastgelegd. Dit rapport wordt gebruikt uit uitgangspunt voor de afwikkeling van het huidige leasecontract en als startpunt voor het nieuwe leasecontract. De schouwing zal plaats vinden op de dag van contractomzetting en hierbij dienen  zowel de huidige als de nieuwe contractant bij aanwezig te zijn. Zodra deze is afgerond kan de overdracht van de leaseauto plaatsvinden. Verdere afspraken omtrent de overdracht dienen onderling te worden gemaakt.

Hoe lang duurt het proces? 

De verwerking van een contractovername door Van Mossel Privé Lease is gemiddeld 15-20 werkdagen (waarvan een gedeelte binnen en een gedeelte buiten de opzegtermijn valt). Denk hierbij aan het opvragen van de benodigde gegevens, het uitvoeren van de financiële check en het afwikkelen van het huidige leasecontract. Dit proces is onder andere afhankelijk van het tijdig aanleveren van de benodigde (financiële) gegevens door de nieuwe contractant vooraf, maar ook van de eventuele verrekening van gereden meerkilometers achteraf. De verwerkingstijd van stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) is gemiddeld 5 werkdagen. De opzegtermijn blijft te allen tijde van toepassing.

Hoe vraag ik een contractovername aan? 

Via onderstaand formulier kan je een aanvraag voor een contractovername doen:

aanvragen

*Houd rekening met de opzegtermijn van ten minste 1 maand (zie hiervoor artikel 46 van de  Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease) en de verwerkingstijd. Vanwege de schouwing zal de contractomzetting altijd op een werkdag plaats vinden.

Gebruik van cookies

De Van Mossel Automotive Group (Van Mossel) gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Van Mossel toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen. Als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacyverklaring. Specifiek voor sollicitaties raadpleeg onze HR Privacyverklaring. Je kunt de instellingen ten alle tijden aanpassen via de link onderaan de pagina.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen